scieki dW końcu ubiegłego roku, mimo niewielkiej podwyżki opłat wody i ścieków, cieszyliśmy się, że przez kolejne 3 lata ceny nie wzrosną. Niestety, mamy smutną rzeczywistość. Wody Polskie zgodziły się na skrócenie tego okresu i zatwierdziły wniosek Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie na wzrost ceny odbioru ścieków. Nowa taryfa opłat weszła w życie w sierpniu i dotyka nasze portfele od 1 września.


W Tomaszowie ceny wody i odbioru ścieków nie były zmieniane tylko przez niespełna rok. Dotychczasowa taryfa weszła w życie 12 listopada i miała obowiązywać przez 3 lata. Ale ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty