Na bieżąco

Materiały Urzędu Miasta

gilotyna mUpamiętniliśmy tomaszowiankę Karolinę Juszczykowską

Karolinę Juszczykowską, skazaną na śmierć i straconą za ratowanie Żydów mieszkankę Tomaszowa Mazowieckiego, upamiętnił kamień z tablicą odsłonięty 22 września na terenie parku im. Stefanii i Juliana Tuwimów. Uroczystość została zorganizowana przez Instytut Pileckiego w ramach projektu Zawołani po imieniu.

Projekt Zawołani po imieniu to projekt poświęcony osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej.


film mNasze historie i opowieści o naszym mieście

Z okazji 190. rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przygotował cykl audiowizualnych opowieści o historiach mieszkańców miasta i historii samego miasta.  Pierwszą zmiankę o naszym mieście w historycznych księgach (Kuźnice Tomaszowskie) odnaleźć można już w 1788 roku.


rozwoj mDo 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny.

Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.


droga1mPostępują prace na budowie nowej drogi na terenach dawnego "Wistomu", która realizowana jest w cyklu dwuletnim.

Roboty wkroczyły w kolejną fazę realizacji, aktualnie na drodze – która od strony południowej połączy się z ul. Spalską, od strony północnej z ul. Piaskową, a od strony zachodniej i wschodniej graniczyć będzie z zabudowaniami po dawnej fabryce – sfrezowano nawierzchnie asfaltowe, wykonano rozbiórki obiektów budowlanych i ogrodzeń, dokonano koniecznej wycinki drzew i krzewów.


stacjamTrwa budowa ogólnodostępnej stacji paliw na terenie zajezdni MZK przy ul. Warszawskiej. Wybudowano już wiatę naddystrybutorową o konstrukcji stalowej oraz wbudowano trzy zbiorniki podziemne wraz z instalacjami na AdBlue i na paliwa naftowe. Zamontowano także zbiornik gazu płynnego LPG.

W ramach prac ogólnobudowlanych i ziemnych ukończono podbudowę pod plac manewrowy z kostki brukowej, rozpoczęto dalsze prace brukarskie, a także uzbrojono i przygotowano konstrukcję pod płytę tankowania.


Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty