TIT nr 27 (1561) z 3 lipca 2020r.

witkoW ubiegły czwartek (25 czerwca) odbyła się dwudziesta dziewiąta w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Obrady trwały 11 godzin. Przez większość tego czasu radni rozmawiali o działaniach i dokonaniach władz miasta w minionym roku. Gdy doszło do głosowań, niespodzianek nie było. Większość radnych jak zwykle poparła prezydenta i udzieliła mu zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za ubiegły rok.

Tomaszów w raporcie

Na początku omawiano sprawy miasta, a szczególnie jego stan na koniec 2019 r. Obecnie prezydent miasta co roku, do 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie raport o stanie miasta. I taki raport przygotował. Przed rokiem pierwszy taki dokument liczył 88 stron. Obecnie rozrósł się do 158 stronic.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp


W czwartek (25 czerwca) odbyła się dwudziesta druga w kadencji sesja Rady Powiatu w Tomaszowie. Były to jedne z krótszych obrad. Sesję zwołano, by uporządkować budżet miasta i powołać komisję, która zajmie się zmianą statutu powiatu, ale z tego działania na razie się wycofano.

Sesję trzeci raz przeprowadzono w formie telekonferencji. Odbyła się wyjątkowo wcześnie, z samego rana, bo przewodnicząca rady Wacława Bąk bardzo spieszyła się na sesję Rady Miejskiej, na której omawiany był raport o stanie miasta.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp


kasaNa walkę z pandemią koronawirusa

W piątek, 26 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa, podczas której poseł Antoni Macierewicz wręczył przedstawicielom powiatu, miasta i gmin z terenu powiatu tomaszowskiego symboliczne czeki z dotacjami Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to tarcza dla samorządów o wartości 6 mld zł, mająca wspomóc je w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp


Gminne spółki wodne z Będkowa i Rokicin otrzymały łącznie 17,1 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych. Wartość prac zaplanowanych w pierwszej z gmin to 12.669 zł, z czego 6,3 tys. zł pochodzić będzie z budżetu województwa.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp


wojt26 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Inowłódz. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Bogdanowi Kąckiemu. Zajęli się też raportem o stanie gminy oraz uchwałami w sprawie budżetu i sprawozdania finansowego za ubiegły rok. W 2019 r. na inwestycje przeznaczono aż 13,5 mln zł.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp


Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty