Samorządy wiejskie w powiecie tomaszowskim, z pomocą podległych im gminnych ośrodków pomocy społecznej, z początkiem stycznia rozpoczęły przyjmowanie pisemnych wniosków na dożywianie dzieci w szkołach w terminie od stycznia do czerwca bieżącego roku.

Pomoc może być przyznana dzieciom i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 900 złotych na członka rodziny.

 

Napisane i podpisane przez rodzica albo opiekuna prawnego wnioski o pomoc na  dożywiania dziecka lub dzieci w przedszkolu albo szkole należy składać do placówek GOPS. Dokument należy uzupełnić o zaświadczenia potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki), określić ich aktualną wysokości netto w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku i ewentualnie o odpisy wyroków sądowych, ze wskazaniem wysokości świadczeń alimentacyjnych.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy dołączyć poświadczenie o wielkości gospodarstwa pobranego z Urzędu Gminy albo nakaz płatniczy. W przypadku gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy przedłożyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Dla osób długotrwale chorych - stosowne zaświadczenie lekarskie.  

Mając na uwadze sytuację epidemiczną, służby gminne proszą zainteresowanych o wcześniejsze kontakty telefoniczne z UG, których numery można znaleźć w każdym numerze TIT. 

EmJot

Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty