Osoby wracające z zagranicy, które - przypomnijmy - obejmuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna, mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu choroby.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie oświadczenia o obowiązkowym odbywaniu kwarantanny u płatnika (pracownik - u pracodawcy, zleceniobiorca - u zleceniodawcy, prowadzący działalność gospodarczą i ich współpracownicy - w ZUS) w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Wzór można pobrać ze strony www.zus.pl, a oświadczenie złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
- Wspomniane osoby nabywają prawo do świadczenia chorobowego na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą dobrowolną składkę chorobową - zaznacza Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS. Jak dodaje, płatnika należy poinformować o ewentualnym skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z niej. Może on też, podobnie jak ZUS, zweryfikować zawarte w oświadczeniu dane w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgłosić się do niej powinna każda osoba po przyjeździe z zagranicy. W przypadku mieszkańców naszego miasta i powiatu należy kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. (pn.-pt. w godz. 7.30-15.05 pod nr. tel. 44 724-45-84/85 wew. 113 lub 115, po godzinach urzędowania - pod alarmowym 502 237-659).
Jak już informowaliśmy, prawo do świadczeń z tytułu choroby ma każda osoba poddana kwarantannie lub izolacji w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakażenia albo choroby zakaźnej, a także styczności, jak określają to przepisy, ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Podstawą (inaczej niż w przypadku osób przekraczających granicę państwa, których obowiązek odosobnienia powstaje z mocy prawa) jest decyzja PIS lub zwolnienie lekarskie.

Co dla rodziców?

Jeśli decyzja dotyczy kwarantanny lub izolacji dziecka, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania nad nim opieki. Ma do niego prawo także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły - do ukończenia przez dziecko 8. roku życia (nie dłużej niż do dnia poprzedzającego jego ósme urodziny). Ponadto ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem (weszła w życie 8 marca) wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o który można ubiegać się, gdy wspomniane placówki zamknięte są - jak ma to miejsce obecnie - w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Pierwotnie przysługiwał za czas od 12 do 25 marca. W związku z decyzją o kontynuacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach, przedłużony zostanie również specjalne świadczenie. Na wtorkowej (24 marca) konferencji prasowej premier M. Morawiecki zapewnił, że będzie ono wypłacane na takich samych jak dotychczas zasadach. Oznacza to, że będzie przysługiwać obojgu rodzicom (jeśli są objęci ubezpieczeniem chorobowym i gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę) w łącznym wymiarze maksymalnie liczby dni zamknięcia placówek, niezależnie od liczby dzieci i w wysokości 80% wynagrodzenia za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki (w tym za dni ustawowo wolne od pracy). Okres jego pobierania nie będzie wliczał się do limitu 60 dni "zwykłego" zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Wniosek o wypłatę składa się pracodawcy, prowadzący działalność kierują go do ZUS.
kwarantanna
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty