inow3 mW trakcie realizacji jest budowa drogi Inowłódz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice.
W czerwcu 2022 r. podpisana została umowa na realizację robót polegających na przebudowie drogi na odcinku 5,9 km z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 11.117.998,43 zł.

Kwota ta w 95% będzie dofinansowana z programu Polski Ład, a wkład własny Gminy wyniesie zaledwie 5%. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz ciągi piesze i rowerowe we wszystkich terenach zabudowanych przez które przechodzi droga. Inwestycja będzie miała swój początek w Inowłodzu przy skrzyżowaniu ulicy Juliana Tuwima i ulicy św. Idziego, zaś koniec inwestycji będzie miał miejsce w Żądłowicach na skrzyżowaniu z drogą gminną wybudowaną w 2016 roku (łącznik do drogi wojewódzkiej).

W 2015 roku gmina zaczynała ze stanem około 24,5 km utwardzonych dróg gminnych (przede wszystkim jezdnie asfaltowe i nieco z kostki betonowej). Od 2015 roku wybudowano około 12 km nowych, utwardzonych dróg co stanowi wzrost o około 50%. Wyremontowano około 3,5 km istniejących. Po zakończeniu prac budowlanych na odcinku 5,9 km wraz z ulicą Hermana (0,23 km) będzie ich około 9,5 km, co stanowi około 40% wyremontowanych dróg jakie istniały w roku 2015.  teksty ale w tym przypadku nie wiem czy nie rozbiegłam się z prawdą.

Gmina posiada gotowe projekty na budowę kolejnych 3 km dróg.

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty