Zadanie pod nazwą "Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz" zostało zrealizowane w okresie od 05.08.2019 r. do 30.05.2022 r.

Śmiało należy uznać je za sztandarowy przykład dobrego planowania i wydatkowania. Wymianie uległy wszystkie nieefektywne oprawy oświetleniowe, dobudowane zostały nowe, co stanowi wzrost o ~50% w stosunku do stanu wyjściowego. Nowe oprawy powstały w ponad 40 nowych lokalizacjach.

Inwestycje udało się zrealizować w całości, pomimo iż była prowadzona w okresie ogromnych problemów na rynku związanych z brakiem materiałów budowlanych, niespotykanym wzrostem cen towarów i usług, stanem epidemii i wojną w Ukrainie. Na zadanie o wartości 3.660.125,08 zł gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ oraz z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 2.712.999,45 zł.

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty