W ramach zadania "Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP w Inowłodzu" udało się zrealizować dwa etapy inwestycji.

W pierwszym etapie za kwotę 295.200,00 zł wyremontowano szatnie i sanitariaty, zaś w drugim za kwotę 459.000,00 zł powiększono istniejącą płytę boiska, wykonano automatyczne nawodnienie i oświetlenie stadionowe. Pierwszy etap w kwocie 286.366,83 zł sfinansowano z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaś na dofinansowanie drugiego etapu złożono dwa wnioski w różnych konkursach.

Do tego czasu udało się pozyskać 100.000,00 zł dotacji od Marszałka WŁ w ramach konkursu "Infrastruktura sportowa plus".

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty