mzk mTomaszów jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku spółek prawa handlowego. Pieniądze inwestowane w spółki powinny procentować lepszym wywiązywaniem się samorządu z nałożonych na niego obowiązków. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Nasze spółki komunalne w części przynoszą straty. Przykładem Miejski Zakład Komunikacyjny, który od czterech lat, czyli od wprowadzenia bezpłatnej komunikacji, wykazuje poważne straty.

Sytuacja finansowa spółek miejskich nie jest zbyt dobra. Ubiegły rok, tak jak i poprzedni, był bardzo trudny z powodu pandemii koronawirusa. A usług komunalnych nie można zatrzymać ani ograniczyć.

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty