pupPowiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczął realizację projektu pn. "Twoja aktywność".

Pierwszeństwo udziału w nim mają bezrobotni o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby do 29. roku życia oraz w wieku 55 lat i starsze, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Kandydatów do 20. r.ż. przed przystąpieniem do projektu obowiązuje udział w teście kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu możliwa jest organizacja 5-miesięcznych staży i prac interwencyjnych, a także refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Osoby do 30. r.ż. mogą ubiegać się o bony: na zasiedlenie i szkoleniowe. Rozpoczęto też nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Informacje na temat poszczególnych form wsparcia dostępne są w serwisie internetowym PUP: tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl w zakładce "dokumenty do pobrania".

Projekt ma dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

wk

Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty