Środa, 17 kwietnia 2024, Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

wojt mWójt Piotr Majchrowski przedstawia zaplanowane i wykonane zamierzenia gminne.

 Zimowy letarg flory i fauny ustaje. Dojeżdżając do granic "wiejskiej stolicy" dostrzegłem  interesującą budowlę

 Przyroda budzi się z zimowego snu, to co widać świadczy, że nie przespaliśmy zimy, wykorzystując sprzyjającą aurę. Wspomniany obiekt to pierwsza i na razie jedyna w powiecie słoneczna suszarnia osadu ścieków komunalnych. Powstała dla obniżenia kosztów usuwania odpadu, niezwykle trudnego i kosztownego do zagospodarowania.

 

Zadanie o wartości 4,6 mln zł realizuje firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. To ostatnia część ogromnej inwestycji wykonywanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych  pod nazwą "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej z budową suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa" o łącznej wartości 16,3 mln zł.

 Czy zakończenie realizacji tych zadań oznacza, że władze gminy skanalizowały i doprowadziły wodociąg do wszystkich sołectw?

Prowadzone od lat inwestycje zapewniają mieszkańcom  wysoki stopień dostępu do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej. Nie zawsze to oznacza, że już wszyscy mogą cieszyć się dostępem do mediów. Przez trzy nadchodzące lata zamierzamy zainstalować sieć odprowadzania ścieków komunalnych w Małczu, Lubochenku, i Luboszewach. Przetarg na ich rozbudowę ogłosimy w drugim kwartale br. Od wiosny do jesieni br. zainstalujemy brakujące przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej min. w Lubochni, Glinniku i Jakubowie.

Powstają nowe drogi dojazdowe do terenów budowlanych w Luboszewach i Lubochni, które wymagają uzbrojenia w media, aby mieszkańcy mogli  tam stawiać swoje posesje.

Przygotowujemy dokumentację nowych inwestycji. Zleciliśmy min. wykonanie projektu na budowę drogi do miejscowości Kierz, z infrastrukturą kanalizacyjną w ramach tzw. procedury "ZRID". Podobne zamierzenia przewidujemy do Lubochni Dworskiej. W tym roku chcemy również opracować PFU dla postawienia stacji uzdatniania wody w Tarnowskiej Woli.  

Co słychać w drogownictwie?

Tegoroczna  choć krótka zima dała się we znaki mieszkańcom wraz z ich drogami z których codziennie korzystają. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg okazały się w tym roku dwukrotnie wyższe niż w latach poprzednich. Skoki temperaturowo-pogodowe wywołały znaczne uszkodzenia nawierzchni, których część już naprawiliśmy.

Dokonujemy obecnie wyboru wykonawcy na kompleksowe utrzymanie dróg szutrowych. Natychmiast po świętach przystąpimy do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych masą na gorąco. Decydującą fazę osiągnęła przebudowa jezdni Lubochnia Górki – Jakubów, dofinansowywana  z  Funduszu Dróg Lokalnych. 

Z niecierpliwością oczekujemy wyników naboru pieniędzy z FDS, min. na ul. Sportową i Leśną oraz na drogę na Starą Wieś w Luboszewach. Ten ostatni odcinek pragniemy zrealizować do końca br. z pomocą środków z FOGR UM WŁ, łącząc z krótkim zadaniem wykonania szosy w Tarnowskiej Woli (Ogrody).

Planujemy modernizację dróg gruntowych między innymi w Nowym Jasieniu, Lubochni Dworskiej i  Luboszewach. Część inwestycji drogowych z uwagi na ich poważną wartość, uruchomimy po otrzymaniu dotacji zewnętrznych. Niecierpliwie oczekujemy na rozstrzygnięcia bieżących i kolejnych konkursów.

 Panie wójcie, w centrum Lubochni powstał ogromny budynek, gdzie zgodnie z zapowiedzią miał funkcjonować ośrodek zdrowia. Niestety ciągle stoi pusty!

Prawda  jest pośrodku. W części budynku funkcjonuje już sklep i nowoczesna sala widowiskowa GCKiB. Po dwóch nieudanych przetargach, wyłoniliśmy dzierżawcę pozostałej części na usługi medyczne, którym został NZOZ sp. z o.o. w Lubochni. Z przychodnią zawarliśmy umowę na 20 lat, z 18-to miesięcznym terminem rozpoczęcia świadczeń medycznych, od przekazania lokum na świadczenia medyczne. Umowa dzierżawna  obejmuje łącznie 523 m2 powierzchni, dwukrotnie większą od wcześniej planowanej na ochronę zdrowia.      Zamierzamy też wydzierżawić lokal na usługi medyczne w Nowym Glinniku-Osiedle. Dotychczas nikt nie wykazał zainteresowania proponowaną ofertą. Podtrzymujemy formę poszukania najemcy tego lokalu, jednak przy obecnym deficycie lekarzy, może być to trudne.  

Podczas jednej z poprzednich sesji informował pan Radę Gminy o konieczności inwestowania w obiekty oświatowe. Proszę poinformować mieszkańców o niektórych zamierzeniach?

Z udziałem całego samorządu (podczas posiedzenia komisji wspólnych), lustrowaliśmy budynek szkoły w Lubochni. Najpilniejsze to remont dachu, wymiana podłóg w ośmiu salach lekcyjnych, naprawa nawierzchni sali gimnastycznej oraz modernizacja kotłowni.

Wymiana podłóg stanowi pokłosie zalecenia SANEPID-u, który od kilku lat systematycznie zwracał uwagę dyrekcji placówki. Podobnie było w szkole w Glinniku, gdzie naprawę wykonaliśmy rok wcześniej.

Obawy budzi mocno wyeksploatowana kotłownia, którą zmodernizujemy po sezonie grzewczym, instalując nowoczesne pompy ciepła. Personel z uczniami czeka na instalację nowej sieci komputerowej, odświeżenie niemal całego obiektu oraz zewnętrznych urządzeń sportowych szkoły. Dzieciom marzą się nowoczesne szafki w szatniach.

Co samorząd planuje w pozostałych sołectwach?

W Nowym Jasieniu zbliża się koniec termomodernizacji remizy OSP. Niedługo ogłosimy przetarg na garaż dla OSP w Małczu oraz na budowę dwóch budynków magazynowych w Henrykowie i Emilianowie. W Kochanowie zamierzamy przebudować istniejącą altanę, natomiast w Glinniku utworzyć zbiornik odwadniający.

Negocjujemy zakup nieruchomości w Nowym Glinniku i Glinniku, przeznaczonych  na lokalne potrzeby. Zmierzamy do zagospodarowania terenu wokół nowej świetlicy w Luboszewach i działki w Luboszewach 80. Poszukujemy miejsca na utworzenie placu zabaw w Lubochni Dworskiej, przy ul. Za Wodą oraz w Jakubowie.

Lada moment rozpoczniemy montaż nowoczesnego oświetlenia w Nowym Olszowcu i Tarnowskiej Woli. Czekamy na dotację, która ułatwi zainstalowanie skateparku w Nowym Glinniku-Osiedle. Prowadzimy etapową wymianę  pieców-kopciuchów. Gmina złożyła też kolejny wniosek na wsparcie rozwijającego się klubu Senior+.

Realizujemy projekt Centrum Tradycji Kulinarnych, organizując w Małczu interesujące działania kulturotwórcze. Pomysłów mamy sporo, oby tylko nie zabrakło możliwości finansowych i zasobów ludzkich,  spowodowanych pandemią COVID-19.

Wspomniał pan o pandemii. Jak zmieniła życie lokalne, czy trwają szczepienia, czy wójt zaliczył szczepienie swojej osoby?

Sytuacja nie odbiega od gmin ościennych. Szczepienia prowadzi NZOZ w Lubochni, zgodnie z wytycznymi rządu. W razie zaistniałej potrzeby, z pomocą druhów OSP dowozimy seniorów na wyznaczone terminy szczepień.

Monitorujemy sytuację pandemiczną w gminie, zapewniając pomoc tam gdzie to konieczne i możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa. Ze względu na datę urodzenia  oczekuję nadal swojej kolejności wpisania się na listę szczepionych. Apeluję jednak do mieszkańców-nie ma innej drogi na zwalczenie pandemii, niż zaszczepienie maksymalnie dużej populacji ludzkiej.

Wszyscy czekamy na możliwość powrotu do normalnej aktywności zawodowej  i kulturalnej sprzed epidemii. Przygotowane wcześniej liczne wydarzenia należało odwołać albo zmienić ich formułę na wirtualną. Najwięcej  tracą dzieci i młodzież, co dla samorządu oraz ich rodziców będzie stanowić ogromne wyzwanie  psychiczne po zakończeniu pandemii.

Pod koniec roku zdecydował pan o zmianie organizacji pracy Urzędu Gminy?.

Dwa lata obserwacji oraz zmieniające się otoczenie postawiło przed urzędem konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych, co wskazała równocześnie kontrola RIO. Do struktur UG włączyliśmy Zakład Usług Komunalnych, co pozwala odzyskiwać wyższy  VAT od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Poprawiło to również standardy pracy i zarządzania w całym urzędzie. Prace komunalne realizuje Referat Usług Komunalnych, zapewniając lepszą płynność wykonywanych  zadań.

 Z podległych pracowników powołałem Łukasza Świecha, dotychczasowego kierownika referatu inwestycji na 1/8 etatu zastępcy wójta. Nie można doprowadzać do sytuacji, że kiedy wójta brakuje w urzędzie, występuje problem z podpisaniem stosownych  dokumentów.

Panie wójcie proszę o krótką ocenę planów do zrealizowania w dalszej lub bliższej przyszłości?

Trudno dzisiaj planować, bowiem  plany są tyle warte co papier na którym powstają.  Dla uniknięcia chaosu należy mieć jednak wizję, misję i jasny cel, do którego zmierzamy. Tworzymy plan rozwoju Lubochni z wyprzedzeniem przynajmniej 10 lat, umożliwiając sobie   pozyskiwanie w ten sposób dotacji zewnętrznych.

Zamierzam naciskać na redukcję CO2 i ograniczać niską emisję spalin. Starać się o wsparcie finansowe do wymiany starych urządzeń grzewczych i wspiera montaż paneli fotowoltaicznych w ramach OZE.

Kolejne zadania to pozyskiwanie terenów pod inwestycje i zabiegi ściągania nowych podmiotów gospodarczych. Wspólnie z Radą Gminy otwieramy "przyjazne drzwi" dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zachęcamy do osiedlania się na naszym pięknym i dobrze położonym terenie. 

Zbliżają się Święta....

 Wielkanoc to szczególny czas refleksji, do którego przygotowywaliśmy się w okresie Wielkiego Postu. Święto przypomina, że dobro zwycięża nad złem, życie nad śmiercią a w oddali pojawia się głęboka nadzieja, której dzisiaj nam potrzeba.

Ze świątecznymi życzeniami serdecznie dziękuję za owocną współpracę wszystkim mieszkańcom, współpracownikom Urzędu Gminy i podległych jednostek, radnym i sołtysom, druhom OSP, paniom z KGW i organizacjom pozarządowym.   

 Dziękuję parlamentarzystom z okręgu 10, władzom powiatu i województwa wszystkich szczebli, z którymi współpracuję na bieżąco na rzecz rozwoju Lubochni oraz jej sołectw.  

Życzę wszystkim wszelkich łask wynikających ze Zmartwychwstania, nadziei na lepsze jutro i dużo siły, aby mierzyć się z otaczającą nas rzeczywistością. Pragnę abyście mimo pandemii i obostrzeń choć przez chwilę mogli spotkać się z rodzinami przy wspólnym wielkanocnym stole. Jeśli nie osobiście to z wykorzystaniem  zdobyczy dzisiejszej techniki internetowej.  Wszystkiego najlepszego dla całej redakcji  TIT. 

Rozmawiał: EmJot

 

Pin It


TIT - Tomaszowski Informator Tygodniowy
Agencja Wydawnicza PAJ-Press

ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 724 24 00 wew. 28 (biuro ogłoszeń)
tel. kom. 609-827-357, 724-496-306

WYRÓŻNIONE

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć...

- komentuje Cezary Krawczyk, pierws...

4 kwietnia około godz. 15.30 stra...

Opada bitewny kurz, niebawem (kom...

Siatkówka młodzieżowa w tomaszowski...

Marcin Amróz - mieszkaniec Rzeczycy...

Te wybory samorządowe przejdą do hi...

6 kwietnia strażaccy kronikarze n...

Prowadzone są prace przy budowie ka...

- mówi Sławomir Bernacki, nowo wybr...

NAJNOWSZE

Marcin Amróz - mieszkaniec Rzeczycy...

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć...

6 kwietnia strażaccy kronikarze n...

Prowadzone są prace przy budowie ka...

Te wybory samorządowe przejdą do hi...

- komentuje Cezary Krawczyk, pierws...

4 kwietnia około godz. 15.30 stra...

Siedziba Starostwa Powiatowego ma d...

Siatkówka pierwszoligowa. Już w czw...

A powinien nie więcej niż 3,5 tony...

 

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI