W poprzednim numerze TIT informowaliśmy o stwierdzonej przez sanepid podwyższonej ogólnej liczbie mikroorganizmów w wodzie pochodzącej z wodociągu sieciowego przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych-Borkach. Próbki do ponownych badań pobrano 17 marca z sieci w ulicach Trzciniec i Iłki w Borkach oraz w ulicach Pod Grotami, Ludowej i Starowiejskiej w Tomaszowie. W żadnej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych. Woda jest przydatna do spożycia.

 KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 20.03.2020 r.

skierowany do konsumentów wody

z wodociągu sieciowego Borki, Swolszewice Małe ul. Trzciniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje,

że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 17.03.2020 r. z wodociągu sieciowego

Borki, Swolszewice Małe

na sieci wodociągowej w Swolszewicach Małych ul Borki, ul. Trzciniec, ul. Iłki

oraz na sieci wodociągowej w Tomaszowie Maz. ul. Pod Grotami , ul. Ludowa,

ul. Starowiejska nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie

parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017

poz. 2294).

Woda przydatna do spożycia.

woda

Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty