heart 7045303 640Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie w Tomaszowie zamieszkały setki ukraińskich dzieci i choć część z nich już wyjechała do innych miejsc lub wróciła do ojczyzny, wciąż wiele z nich będzie się uczyć w naszym mieście.

Według danych z Urzędu Miasta w tomaszowskich samorządowych szkołach podstawowych i przedszkolach 1 września naukę rozpocznie 308 uczniów z Ukrainy - 249 w szkołach oraz 59 w przedszkolach.

Oczywiście dane mogą się jeszcze zmienić, bo niektóre ukraińskie rodziny z dziećmi jeszcze do Tomaszowa dojadą bądź też będą zmieniać miejsce zamieszkania i tym samym placówki oświatowe w obrębie powiatu. Tak jak w poprzednim roku, tak i obecnie nie będzie dla nich dodatkowych klas, ale uczniowie będą dołączani do funkcjonujących już oddziałów. - W szkołach zaplanowane są dodatkowe zajęcia z języka polskiego. To sześć godzin tygodniowo dla grup liczących do 15 uczniów - mówi Joanna Grześkowiak, p.o. rzecznika prasowego UM w Tomaszowie.

Pieniądze na edukację ukraińskich dzieci w tomaszowskich szkołach samorządowych pochodzą z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe. Na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami, którzy są obywatelami Ukrainy, do 31 lipca br. przekazano prawie 1,6 mln zł.

Joanna Dębiec

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty