gaz4 stycznia weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który ma być wsparciem władz państwa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu reformy podatkowej i spadku wartości pieniądza.

Świadczenie będzie wypłacane w jednej bądź dwóch transzach, w zależności od terminu złożenia wniosku. Komu przysługuje dodatek i gdzie można składać wnioski?

Nikt nic nie wiedział

Mieszkańcy gmin wiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego wnioski mogli składać już w ubiegłym tygodniu. Władze Tomaszowa nie zorganizowały ich przyjmowania od pierwszego dnia ustawowego terminu, co wprowadziło chaos. Ludzie tracili czas, zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta. - Słyszałam w telewizji, że już można składać wnioski. Moja siostra mieszka na wsi i już to zrobiła. Poszłam do MOPS-u, ale tam urzędniczki powiedziały, że nic na ten temat nie wiedzą - mówi pani Katarzyna, mieszkanka ul Granicznej. - Zostałam odesłana do Urzędu Miasta. Tam pracownicy też nic nie wiedzieli i kazali czekać, jak będzie coś wiadomo. Nikt nie był zainteresowany, żeby wziąć ode mnie numer telefonu i w razie rozpoczęcia przyjmowania wniosków poinformować. Trzeba chodzić i się dowiadywać.
Takie sygnały od mieszkańców miasta powtarzały się, dlatego 10 stycznia próbowaliśmy uzyskać jakiekolwiek wiążące informacje na ten temat. Dyrektorka MOPS-u Jolanta Szustorowska nie była nam w stanie nic powiedzieć i odesłała do Urzędu Miasta.

Przyjmują od środy

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych o rozpoczęciu przyjmowania wniosków poinformował w mediach społecznościowych prezydent miasta Marcin Witko. Mówił, że mieszkańcy Tomaszowa mogą je składać od środy, 12 stycznia od godz. 8.00.Władze miasta zdecydowały, że wnioski będą przyjmowane w trzech punktach znajdujących się praktycznie w jednym miejscu, czyli w Informacji Turystycznej (pl. Kościuszki 29), Miejskim Centrum Kultury (pl. Kościuszki 18) i w siedzibie Straży Miejskiej (pl. Kościuszki 24). Wniosek można też złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  (ul. Cekanowska 5).

Kryterium dochodowe

Przyznanie dodatku jest uzależnione od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym i wysokości dochodów. Jeżeli mieszkamy sami, to na pozytywne rozpatrzenie wniosku możemy liczyć, jeśli nasze dochody nie przekraczają 2100 złotych miesięcznie. W gospodarstwie wieloosobowym próg ten jest obniżony do 1500 zł. Co ważne dodatek przyznawany jest "na gospodarstwo domowe", a nie konkretnej osobie. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. W celu zapobiegania wyłudzeniom ustawodawca przyjął, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile dostaniemy?

Zgodnie z przepisami ustawy, wzór wniosku określiło ministerstwo, a wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można go złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez tzw. profil zaufany. Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji żadnego organu. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek, organ jedynie poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie: 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla rodzin dwu lub trzyosobowych, 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób i 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób. 

Złotówka za złotówkę

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza próg dochodowy (1500 lub 2100 zł), dodatek zostanie przyznany zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on naliczony w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z tymi zasadami wyniesie mniej niż 20 zł, dodatek nie zostanie przyznany.

Przykład: Jeżeli prowadzisz trzyosobowe gospodarstwo domowe, a średni dochód na osobę wynosi 1750 zł (próg 1500 zł), to otrzymasz dodatek osłonowy w wysokości 350 zł.

Więcej dla właścicieli pieców

Jeśli głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe (kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi), można otrzymać nieco wyższy dodatek. Pod jednym warunkiem -  źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi: 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł w przypadku 4 lub 5 osób w gospodarstwie. 6-osobowe rodziny (i większe) otrzymają 1437,50 zł.

 Do końca stycznia i października

Ustawa określa, że dodatek przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych transzach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia br. Jeżeli nie złożymy wniosku do końca stycznia, nadal możemy ubiegać się o tę zapomogą. Wtedy będzie trzeba złożyć wniosek do 31 października. W takim przypadku 100 proc. przysługującego dodatku otrzymamy jednorazowo najpóźniej 2 grudnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Składając pierwszy wniosek, czyli do 31 stycznia, należy ujawnić dochody domowników z 2020 r. Składając wniosek po raz drugi, trzeba ujawnić dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach ani żadnych innych dokumentów. Takie zasady obowiązują zarówno w przypadku wniosku w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Krzysztof Krasnodębski

Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty