bieg tm m5 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 40. zostanie przeprowadzony Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować w Biegu Głównym na dystansie 10 km. Odbędzie się również Bieg Rekreacyjny "Biegaj jak Bronek" na dystansie 1981 m.

Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972 ), Montrealu (1976 – srebrny medal) i Moskwie (1980 – złoty medal), mistrza Europy (1974 Rzym i 1978 Praga), wicemistrza świata w biegu przełajowym (1979 Limerick). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Start i meta – Plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

PROGRAM:

- 8.00 – 8.55 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;

- 9.00 – Otwarcie;

- 9.10 – Bieg Rekreacyjny pod hasłem "Biegaj jak Bronek";

- 9.25 – Quiz z nagrodami;

- 9.40 – Bieg Główny;

- Dekoracja – po zakończeniu biegu.

Na trasie Biegu Głównego będzie rozmieszczone punkty odświeżania z wodą.

W biegu na 10 km zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu dwóch godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną.

UCZESTNICTWO:

- Bieg Rekreacyjny – w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych z brakiem przeciwwskazań lekarskich. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.

- Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w biegu na dystansie 10 km tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego).

ZGŁOSZENIA:

- W Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłat należy dokonywać w dniu imprezy w (uwaga: nie na konto organizatora) w biurze zawodów.

- Zgłoszenia do Biegu na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do 30 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania limitu 400 osób.

Link do strony z zapisami i wpłatami wpisowego -  https://zapisy.domtel-sport.pl/40-ogolnopolski-bieg-tomaszowskiego-im-bronislawa-malinowskiego-v5859.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 8.00 - 8.55 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.

- UWAGA! Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.

We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:

Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl"

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81

tel. 512 993 041

e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WPISOWE:

- Uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł.

- Uczestnicy Biegu Głównego - 50 zł przy wpłacie dokonanej do 16 sierpnia 2021 roku (w dniu zawodów – 70 zł).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Bieg Główny

- Wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet startowy.

- Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:

1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;

2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;

3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;

4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.

- Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.

- Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.

- Najstarszy uczestnik i uczestniczka, którzy ukończyli bieg otrzymają bony upominkowe i dyplomy.

Bieg Rekreacyjny "Biegaj jak Bronek"

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (Nagroda Główna – rower).

KLASYFIKACJA:

W Biegu Rekreacyjnym "Biegaj jak Bronek" na dystansie 1981 m nie będzie prowadzona klasyfikacja.

W Biegu Głównym na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. kobiety i mężczyźni 16-19 lat;

2. kobiety i mężczyźni 20-29 lat;

3. kobiety i mężczyźni 30-39 lat;

4. kobiety i mężczyźni 40-49 lat;

5. kobiety i mężczyźni 50-59 lat;

6. kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.

ZASADY FINANSOWANIA:

- Koszty imprezy pokrywają Organizatorzy i częściowo uczestnicy.

- Uczestnicy biegu przybywają na własny koszt lub jednostek delegujących.

POMIAR CZASU:

W biegu na dystansie 10 km pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym oraz bez osób towarzyszących.

- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym spowodowaną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem koronawirusa SARS – COV 2. Uczestnik biegu jest zobowiązany do noszenia własnej maseczki ochronnej i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami w trakcie rejestracji i dekoracji uczestników.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się koronawirusem SARS – COV- 2

- Trasa Biegu jest dołączona do regulaminu.

- Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl". Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanego zadana pod nazwą: 39. Bieg im. Bronisława Malinowskiego, w tym: upubliczniania wyników, a w szczególności publikację o przebiegu zawodów, zdjęć na stronach internetowych, prasie, informacji w radio i telewizji.

- Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu.

- Możliwe będzie złożenie depozytu. Organizator nie odpowiada na rzeczy pozostawione bez opieki.

- Ze względu na rodzaj trasy nie przewiduje się udziału uczestników na wózkach i rolkach.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w razie zaostrzenia stanu epidemicznego w Polsce.

- W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty