dom pobyt mKolejne miejsce dedykowane seniorom rozpoczyna funkcjonowanie. Nowy Dom Dziennego Pobytu powstał w budynku przy ul. Piłsudskiego 34 - dawny "Tkacz". To już druga placówka tego typu w naszym mieście.

Powstała dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Dom jest elementem programu, którego całkowita wartość to ponad 8 mln zł, a dofinansowanie stanowi aż 90%. Projekt powstał i jest realizowany dzięki współpracy samorządów: miasta, powiatu tomaszowskiego i gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

 Aby zapewnić odpowiednie zaplecze lokalowe przeprowadzono liczne prace remontowe w budynku. Pod nadzorem konserwatora zabytków dokonano wymiany okien, cyklinowania i lakierowania drewnianej podłogi, wymiany schodów zewnętrznych i montażu balustrady, wymiany parapetów zewnętrznych i daszku nad kotłownią, montażu oświetlenia oraz dostosowania sanitariatów do potrzeb seniorów korzystających z domu. Zagospodarowano również teren zielony na potrzeby rekreacyjne dokonując nie tylko nowych nasadzeń kwiatów i krzewów, ale również montażu altany, ławeczek, huśtawek nadających niepowtarzalny i kameralny klimat temu miejscu.

 Na Dom Dziennego Pobytu składa się kilka pomieszczeń, których sercem jest sala wypoczynkowa wyposażona w komfortowe kanapy i fotele, stoły, krzesła oraz sprzęt RTV. Domowego charakteru nadaje bogato wyposażona biblioteczka, stylowe oświetlenie, liczne obrazy oraz pianino. Do dyspozycji seniorów jest również jadalnia wyposażona w stoły i krzesła odpowiadające klimatowi tego miejsca, przy których poza spożywaniem zapewnianych uczestnikom posiłków będą oni spędzać wolny czas oddając się swoim pasjom i zajęciom warsztatowym organizowanym przez terapeutki/opiekunki. Wygospodarowano również pomieszczenia niezbędne do realizacji usług na rzecz podopiecznych świadczonych przez wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, masażysta, pielęgniarka. Aktywizacja seniorów będzie wspierana dzięki specjalistycznemu sprzętowi jak i odpowiednie wyposażenie udostępnionej sali gimnastycznej. Budynek został dostosowany tak, aby móc zapewnić kompleksową opiekę oraz aktywizację, zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej dla 30 osób.

 Celem przy tworzeniu tej placówki było zapewnienie seniorom uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim przywracając im radość życia i wiarę w własne możliwości. Zapewniane tu wsparcie skierowane jest również do rodzin kierowanych tutaj seniorów, którzy mogą być spokojni o ich bezpieczeństwo, ale również utrzymanie ich dobrej kondycji psychicznej, fizyczne i społecznej.

 Nad całością realizacji projektu czuwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dofinansowanie pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

sala mWięcej o projekcie

Działania w projekcie przyczynią się do poprawy dostępność wszelkiego rodzaju usług na rzecz lokalnych seniorów oraz zapewnią im szeroki wachlarz działań aktywizacyjnych i wspierających ich codzienne funkcjonowanie. Projekt zakłada udzielenie wsparcia ponad 1 300 osobom. Dzięki niemu możliwa będzie kontynuacja finansowania działalności pierwszego z DDP zlokalizowanego przy ul. Św. Antoniego 55 jak również realizacja usług opiekuńczych i asystenckich na rzecz osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie miasta. W tym roku powstaną również mieszkania wspomagane dla 8 osób, w których podopiecznym zapewniony zostanie posiłek, przybory i artykuły do osobistego użytku jak również usługi opiekuńcze i wsparcie specjalistów. Udział partnerów w działaniach w projekcie zapewnia kompleksowość oferowanego lokalnym seniorom wsparcia poprzez funkcjonowanie i doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, czy też świadczenie porad psychologicznych i prawnych przez powiat tomaszowski, realizacje różnorodnych warsztatów w klubach seniora zarówno na terenie miasta jak i gminy czy powiatu dzięki współpracy z Powiatowym Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki, która zapewni również świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy. Wspólna idea pomocy seniorom, ale i członkom ich rodziny, którzy również mogą korzystać z oferowanego wsparcia w projekcie, była początkiem, ale i niezbędnym czynnikiem w celu pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.  

Warto przypomnieć

Zgłaszając się do biura zlokalizowanego przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z wypożyczalni sprzętu pierwszej potrzeby, ale również otrzymać pulsoksymetry do pomiaru pulsu i wysycenia krwi tlenem tak zwanej saturacji, stanowiące nieodzowny sprzęt w okresie epidemii, jak również środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. Osobom zainteresowanym przekazywane są również "Karty życia" zawierające niezbędne informacje o stanie zdrowia danej osoby, przyjmowanych lekach czy kontakcie do lekarza rodzinnego - niezbędne w momencie udzielania pomocy osobom samotnym przez służby ratunkowe. Seniorom przekazywane są również "Przyciski SOS", czyli tak zwane systemy przywoławcze, które umożliwiają szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jedynie przez naciśnięcie jednego przycisku.

Zachęcamy również seniorów do korzystania z usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Wszystkich mieszkańców pragniemy wyczulić na potrzeby osób starszych i zgłaszania ich trudnych sytuacji pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem: 44 726 67 44 lub 690 428 134.

Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty