Wyjątkowo duża baza noclegowa, którą posiada gmina Inowłódz spowodowała napływ wielu potrzebujących z Ukrainy.

Do tej pory nadano aż 458 peseli. Z jednorazowego świadczenia pomocowego w wysokości 300 zł skorzystało 588 osób. Wypłacono świadczenie pieniężne 41 mieszkańcom i organizacjom z terenu gminy, przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rodziny ukraińskie korzystają z zasiłków celowych, a uczniowie z Ukrainy otrzymają darmowe posiłki. Pracownicy GOPS dostarczali do miejsc pobytu uchodźców środki higieniczne i czystości pozyskane ze zbiórek społecznych.

Nadal, w ramach pracy socjalnej, prowadzone są działania polegające na informowaniu obywateli Ukrainy o możliwościach uzyskania wsparcia z innych systemów zabezpieczeń. Udzielana jest pomoc w rejestrowaniu na platformie ZUS PUE oraz składaniu wniosków na 500+.

Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty