tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
KARDIOLOG dziecięcy prof. doc. dr hab. med. JERZY ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Teren

  Stanął między nimi chrabąszcz

 


W maju nadleśnictwa Spała i Smardzewice przeprowadziły opryski lasów w celu ograniczenia populacji chrabąszcza majowego. Przez kilka tygodni obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Dzisiaj już go zniesiono. Przyrodnicy zadają jednak wiele pytań o zasadność działań Lasów Państwowych. Ich zdaniem, opryski nie dość, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, to przewrotnie przyczyniają się do degradacji życia w lasach. Odnosi się to również do terenów chronionych.
W tym roku te dwa nadleśnictwa przeprowadziły akcję zwalczania chrabąszczy na terenie o łącznej powierzchni blisko 8000 hektarów w gminach: Mniszków, Inowłódz, Tomaszów Maz., Aleksandrów, Wolbórz, Opoczno, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca oraz Czerniewice. Ich celem było ograniczenie populacji dużych chrabąszczy, które w maju przez około sześć tygodni żerują najchętniej na liściach dębów, choć spotykane są na wierzbie iwie, brzozie, jarzębinie, buku, grabie, klonie, osice, niektórych topolach i kasztanowcach. Z gatunków iglastych chętnie zjadają igły modrzewia, niekiedy ogryzają kwiatostany sosny, świerka i jodły.
Zaatakowane rośliny są po tym osłabione, źle rosną i zimują. W latach masowego występowania chrabąszcze powodują często całkowite obumarcie koron drzew liściastych.
Kolejnym problemem stają się pędraki, które rodzą się pod ziemią. Od drugiego roku żerują już na korzeniach roślin. Najbardziej żarłoczne są w trzecim roku, zwłaszcza wiosną. W czwartym roku żerują krótko i przepoczwarzają się.
Wyrządzają szkody w szkółkach i uprawach drzew leśnych, przyczyniając się do usychania siewek i sadzonek, w młodnikach i starszych drzewostanach mogą powodować osłabienie i zamieranie młodych drzew oraz ułatwiać atakowanie przez grzyby.
Naturalnym sposobem walki z tym owadem jest utrzymywanie zwarcia drzewostanu, urozmaicenie składu gatunkowego. Leśnicy zaznaczają również, że bardzo ważna jest także ochrona naturalnych wrogów chrabąszcza, czyli borsuków, jeży, kretów, ryjówek, nietoperzy oraz owadów drapieżnych.
Mimo to i tak najskuteczniejsza metodą jest ingerencja człowieka, czyli opryski chemiczne.
W tym roku w naszym powiecie zrzucono na lasy preparat Mospilan 20 SP oraz Ikar 95 EC. W ich specyfikacji zawarto, że środki te są szkodliwe dla ludzi, działają tak samo również na organizmy wodne, a nawet mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Przyrodnicy zaznaczają jednak, że to nie wszystkie skutki takiego działania człowieka, a opryski są przedsięwzięciem mocno ingerującym w ekosystem. Wiele wątpliwości co do działań nadleśnictwa na terenie powiatu tomaszowskiego wyraziło Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, którego członkowie aktywnie działają na naszym terenie.
W piśmie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaznaczyli, że opryski zaplanowano na terenie, na którym wytyczonych jest sześć rezerwatów przyrody, pięć leży bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Obok znajduje się również park krajobrazowy, pięć kolejnych rezerwatów, dwa leśne obszary Natura 2000 (Lasy Spalskie, Lasy Smardzewickie, częściowo Dolina Pilicy, łąki ciebłowickie czy rezerwat Niebieskie Źródła). Najważniejszym pytaniem było, czy przeprowadzone zostały oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. - Na terenach chronionych występuje przecież wiele bardzo ważnych dla ekosystemu roślin, zwierząt, owadów, ssaków oraz ryb - mówi jeden z przyrodników.
Wskazuje tu m.in. rośliny grądowe, tj.: kokorycze, kokoryczki, zawilce czy miodunki. - Czy ktoś w ogóle sprawdził, jaki wpływ mają opryski na owady zapylające je? A co z owadami chronionymi prawem krajowym i unijnym tj.: pachnica dębowa, trzepla zielona, modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek? - pyta.
- Czy ktoś się zastanowił, jaki wpływ chemikalia mają na ryby, przecież zagrożenie dla środowiska wodnego zawarte jest w samej ich specyfikacji? - wyrażają wątpliwości inni przyrodnicy. - A co z nietoperzami, które coraz szerzej występują chociażby na terenie gminy Inowłódz. Przecież są to zwierzęta wybitnie owadożerne? Zresztą tak jak wiele innych ssaków owadożernych czy ptaków i owadów drapieżnych.
Wszyscy przyrodnicy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzili, że w zasadzie opryski prowadzone przez ostatnie lata nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Ich zdaniem Lasy Państwowe powinny się zastanowić nad nowymi metodami ograniczenia populacji chrabąszczy, być może poprzez zmianę sposobu pozyskiwania drewna, z ograniczenia powierzchni zrębowych na przerębową. - Może trzeba również zastanowić się nad sposobem prowadzenia oprysków - mówią przyrodnicy. - Może sprawdziłaby się metoda punktowa lub zawężenie zrzutów do miejsc przewidzianego pozyskania drewna, planowanych i istniejących nasadzeń, młodników i upraw.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zapewnia, że opryski przeprowadzone zostały na niewielkim terenie należącym do Spalskiego Parku Krajobrazowego (ok. 400 ha) i obszaru Natura 2000, w obrębie leśnych szkółek. Jednak wokół wszystkich rezerwatów i cieków wodnych utworzone zostały 500-metrowe strefy buforowe.
Wykorzystane środki chemiczne posiadają zezwolenia wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W toku rejestracji środków przeprowadzono również liczne badania oddziaływania na rośliny oraz zwierzęta i nie wykazały one zagrożenia dla zdrowia człowieka, środowiska, a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych.
Na tym dyskusja między zarządcami lasów, a przyrodnikami się kończy.
7 czerwca nadleśnictwa odwołały zakazy wstępu do lasów.
Przyrodnicy nie są usatysfakcjonowani odpowiedzią i postawą Lasów Państwowych. Ich zdaniem w kolejnych latach powinno się w końcu zaprzestać masowych oprysków i zastanowić się wspólnie nad sposobami walki o zdrowe lasy, zwłaszcza ekologicznymi.
- Czy dojdzie jednak do takiej debaty? - zastanawia się jeden z przyrodników. - Lasy Państwowe przede wszystkim prowadzą gospodarkę leśną i niektóre inne sprawy związane z przyrodą schodzą na dalszy plan.


war   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (1092) z dnia 24 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator