tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI płynnych i stałych, Firma ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »

REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Nowoczesna szkoła zawodowa

 
Budowa nowego budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 została zakończona.Nowy budynek szkolny ZSP 1 prezentuje się okazaleOd września uczniowie popularnego mechanika zaczną naukę w nowym i nowoczesnym, a w dodatku bardzo ładnym budynku. Roboty trwały dwa lata. Głównym wykonawcą była tomaszowska firma Kaza-Bud.
Budowa nowego budynku dla ZSP nr 1 to inwestycja, o konieczności której mówiło się od wielu lat, a która nie mogła doczekać się konkretnych decyzji. Dopiero gdy w samorządzie miejskim zapadła decyzja o przygotowaniu programu rewitalizacji centrum Tomaszowa, sprawy zaczęły się układać. Władze miasta zaplanowały przebicie nowej ulicy, biegnącej od ul. 14. Brygady (na granicy I LO i ZSP nr 1) do ul. św. Antoniego. Ulica nazwana roboczo Biblioteczną, a już nosząca oficjalną nazwę Tadeusza Kawki, biegnie tuż obok dawnych warsztatów szkolnych mechanika. Przed pięcioma laty uznano, że ten prawie zabytkowy budynek mógły wejść do programu rewitalizacji i mogłaby w nim powstać mediateka.
ZSP nr 1 nadmiarem klasopracowni oraz obiektów do praktycznej nauki zawodu nigdy nie grzeszył, więc zabranie budynku warsztatów mocno ograniczyłoby ofertę kształcenia w mechaniku, dlatego już do budżetu powiatu na 2008 rok wpisano budowę przy ZSP 1 budynku dydaktyczno-konferencyjnego. Przeznaczono na tę inwestycję 1.885.000 zł. Z czasem jednak koncepcja rozbudowy szkoły się zmieniła i zadanie wpisano do planu inwestycji wieloletnich, realizowanych w latach 2008-2012.
Realizacja nowej inwestycji zaczęła się 28 maja 2008 roku od ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji budowy nowoczesnej szkoły zawodowej. Swoje prace zgłosiło czterech projektantów. Wyniki zostały ogłoszone 1 października tego roku. Pierwszą nagrodę i 7.000 zł zdobyła Pracownia Projektowa TOGA Tomasza Garbacza z Łodzi.
Zwycięzca konkursu w lutym 2009 r. otrzymał zlecenie z tzw. wolnej ręki na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż, a także na przeprowadzenie wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prowadzenie nadzoru autorskiego. Kosztowało to powiat 315.000 zł.
Budynek przeznaczony na cele oświatowe jest bardzo efektowny. Zaprojektowano go jako zwartą trzykondygnacyjną bryłę rozrzeźbioną wykuszami. W nowej szkole jest 18 pracowni przedmiotów zawodowych, sala wielofunkcyjna, szatnie uczniowskie i inne pomieszczenia uzupełniające podstawową funkcję. Pełnić ona będzie również rolę łącznika pomiędzy dwoma już istniejącymi obiektami szkoły - halą sportową i budynkiem dydaktycznym, stojącym naprzeciw wejścia od strony ul. św. Antoniego.
Budynek ma 55,17 m długości, 41,75 m szerokości, 12 m wysokości i kubaturę 14.400,76 m sześc. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1.373,92 mkw.
Przetarg na wykonawstwo inwestycji został ogłoszony na początku kwietnia 2010 roku. Wpłynęło aż dwanaście ofert, w tym od tak znanych firm jak warszawski Mostostal, kielecki Dor-Bud czy łódzka Delta, a także tomaszowskie spółki Ezbud-Interster, Artom i Kaza-Bud I. Najdroższa oferta opiewała na ponad 12 milionów złotych.
Po dokonaniu oceny wiarygodności wykonawców oraz zbadaniu ofert komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała propozycję złożoną przez firmę Kaza-Bud I, należącą do Jacka i Krzysztofa Musików. Zaproponowali oni cenę 8.205.110 zł brutto.
Do kolejnego przetargu na kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania stanął tylko jeden oferent i, oczywiście, wygrał, gdyż spełnił wszystkie wymogi formalne. Jakości budowy szkoły pilnował Piotr Gawłowski z Częstochowy. Za swoją pracę ma zainkasować 103.320,58 zł brutto.
Według kosztorysu inwestorskiego budowa miała kosztować blisko 15 mln zł. Z przetargu wyszło prawie siedem milionów mniej, czyli powiat zmniejszył wydatki o 45 procent.
Budowa od początku toczyła się z perypetiami. Teren budowy został przekazany wykonawcy w czerwcu. Nie mógł on jednak od razu przystąpić do prac ziemnych. Musiał czekać na wyprostowanie przez miasto wszystkich spraw związanych z budową ul. Bibliotecznej (obecnie już T. Kawki). Władze Tomaszowa w tym przypadku skorzystały ze specustawy drogowej, na mocy której wydana przez starostę decyzja lokalizacyjna inwestycji wystarczyła do wywłaszczeń potrzebnych terenów. Czekano na uprawomocnienie się tej decyzji i wypłacenie odszkodowań, by właściciele wywłaszczanych terenów nie zaskarżyli decyzji do sądu. Na szczęście wszystko zostało załatwione i Kaza-Bud mógł na początku lipca przystąpić do dzieła.
Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 sierpnia 2012 r., ale jej realizacja była podzielona na etapy. W myśl harmonogramu budynek miał być gotowy w ubiegłym roku, jednak jego budowa nie została zakończona. Powiat zaczął naliczać kary umowne za opóźnienie. Uzbierało się blisko 850.000 złotych. Właściciele Kaza-Budu nie zgodzili się tą decyzją. Twierdzili, że przyczyny opóźnienia robót leżą także po stronie powiatu. Była konieczność wykonania poprawek projektowych, niemożliwych do przewidzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania. Na czas nie było przyłącza energetycznego, którego wykonanie było konieczne dla zakończenia drugiego etapu budowy. Nie można więc było zakończyć budowy.
Wyglądało na to, że spór między inwestorem i wykonawcą rozstrzygnie sąd, a oddanie szkoły do użytku odsunie się w czasie. Na szczęście, dla jak najszybszego zakończenia budowy, przypomniano sobie, że prawo przewiduje mediację, która nie musi trwać tak długo jak postępowanie sądowe. Strony siadły do stołu na rozmowy przed mediatorem Bartłomiejem Krasińskim z tomaszowskiej filii Polskiego Centrum Mediacji. Po kilku dniach rozmów strony doszły do porozumienia, czego potwierdzeniem jest ugoda mediacyjna, podpisana 23 kwietnia tego roku.
Głównym przedmiotem ugody było określenie wysokości kar za opóźnienie w zakończeniu drugiego etapu robót budowlanych. Po przeanalizowaniu przyczyn powstałego opóźnienia strony zgodnie ustaliły, że wykonawca nie ponosi wyłącznej winy, bo w ustalonym w umowie terminie (15 grudnia 2011 r.) większość robót była wykonana. Uznano, że obciążenie Kaza-Budu karą sięgającą 850.000 zł byłoby niewspółmierne do winy i w dodatku sprzeczne z zasadami życia społecznego. Powiat zrezygnował z większości naliczonej kary, obciążając wykonawcę kwotą 96.641,57 zł. Szefowie Kaza-Budu zobowiązali się do realizacji całości umowy do 30 czerwca. Tego terminu wykonawcy też nie udało się dotrzymać. I znów przyczyny opóźnienia robót leżały nie tylko po stronie Kaza-Budu. Nie gorączkowano się jednak tym razem. Uznano, że najważniejsze jest oddanie budynku do użytku w terminie, czyli do końca sierpnia, by we wrześniu można było rozpocząć w nim naukę.
Budowa została zakończona w czerwcu. W lipcu zamontowano ostatnie elementy głównego wyposażenia, np. trybuny do wielofunkcyjnej auli. W ostatnich tygodniach trwało usuwanie usterek. Po ulewach pojawiły się zacieki i wykonawca musiał poprawić dach. Pewnie jeszcze jakieś wady wyjdą w trakcie eksploatacji, a Kaza-Bud będzie je usuwał i naprawiał w ramach reklamacji.
Komisja odbiorcza przejęła budynek od wykonawcy we wtorek. W protokole podpisanym 21 sierpnia zapisano kilka drobnych usterek, które jednak nie miały wpływu na odebranie i eksploatację budynku. Wykonawca ma je usunąć do końca miesiąca.
Budynek miał mieć nowe wyposażenie, ale z powodu szczupłości budżetu powiatu zrezygnowano z zakupu nowych urządzeń i sprzętów. Dyrekcja ZSP 1 musi go wyposażyć sprzętem, którym dysponuje. Jest jednak szansa, że trochę nowego sprzętu szkoła kupi. Na zbliżającej się sesji Rady Powiatu sprawa ma być omawiana i możliwe, że znajdą się na ten cel pieniądze.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (1153) z dnia 24 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator