W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 właściciel lub zarządzający zakładem pracy powinien :

1) ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne,

2) zapewnić dostęp do środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji i mycia (płyny dezynfekcyjne, mydło),

 

3) ograniczyć korzystanie z powierzchni wspólnych (np. stołówek, szatni) z zachowaniem 1,5 m odległości pomiędzy osobami,

4) monitorować codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, poręczy,

5) zapewnić, w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń, przygotować procedury na wypadek podejrzenia zakażenia.

W obiektach użyteczności publicznej, tj. w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itp. właściciel ma obowiązek:

1) rozłożyć w czasie zaplanowane wizyty,

2) umieścić w pomieszczeniu po wejściu do zakładu płyn do dezynfekcji rąk,

3) przestrzegać u klientów noszenie maseczki (zaleca się umożliwienie klientowi zakup lub bezpłatne otrzymanie maski w zakładzie),

4) używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym odzieży ochronnej, maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli, rękawiczek jednorazowych,

5) wstrzymać przyjmowanie klientów w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Zalecenia dla przedsiębiorców branży spożywczej: producentów żywności, gastronomii,sklepów, hurtowni

1) wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny osobistej przez pracowników, w tym zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, przypominać o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia,

2) pamiętać, iż osoby chore wykazujące objawy podobne do zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2 nie mogą pracować w zakładach spożywczych,

3) przeanalizować wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych,podłóg, maszyn; zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów, wymagać, aby klienci korzystali ze środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych, regularnie dezynfekować uchwyty koszyków w sklepach,

4) ograniczać w miarę możliwości ekspozycję w sklepach żywności bez opakowań, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a także jak pakowana jest przez konsumenta - zwracać uwagę na właściwą higienę (niekasłanie/kichanie w stronę innych osób i w stronę towaru),

5) w zakładach gastronomicznych zachowywać zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

6) należy unikać degustacji żywności w ramach akcji promocyjnych.

Trwają wakacje, pora odpoczynku. Niestety każdy z nas powinien pamiętać o zasadach bezpieczeństwa przedstawionych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego zebranych w dekalogu https:/gis.gov.pl/bez–kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa.

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

1. Często myj ręce.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu tomaszowskiego o zachowanie w przestrzeni publicznej dystansu minimum 1,5 metra odległości między sobą (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują) oraz unikanie uczestniczenia w dużych skupiskach ludzi.

Iwona Sarwa, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz.

Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty