Jak co roku, zachęcamy do wsparcia 1% podatku wybranej, działającej lokalnie organizacji pożytku publicznego. Poniżej ich lista w porządku alfabetycznym wraz z numerem KRS i ewentualnymi informacjami dodatkowymi, jakie należy podać w formularzu PIT, jeśli chcemy, by pieniądze trafiły do jej lokalnego oddziału.

Prezentujemy również osoby indywidualne, którym Wasz 1% może pomóc w walce o poprawę zdrowia i sprawności.

Do uzyskania odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. uprawnione są:

- Amicus Canis - Fundacja na rzecz Zwierząt Skrzywdzonych, 0000447575 (cel szczegółowy: "dla psów ze schroniska w TM")

- "Ex Litteris Libertas", 0000305252

- Fundacja Dwa Skrzydła, 0000443380

- Fundacja Educator im. ks. Stanisława Grada, 0000449025

- Fundacja "Miasto Kotów", 0000463278

- Fundacja "N.S.J.-Rodzina", 0000323481

- "Fundacja Nu-Med", 0000662419

- Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider", 0000216062

- Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 0000845669

- Liga Morska i Rzeczna, 0000117542 (cel szczegółowy: Oddział Tomaszów Maz.)

- Liga Obrony Kraju, 0000086818 (cel szczegółowy: BŁZW - Koło Tomaszów Maz.)

- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 0000236933

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni, 0000128554

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie, 0000225719
- Polski Czerwony Krzyż, 0000225587

- Polski Związek Filatelistów, 0000201405 (cel szczegółowy: Okręg Łódzki)

- Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 0000051170 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Maz.)

- Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, 0000087884 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Maz.)

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, 0000159203 (cel szczegółowy: Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Maz. lub Koło Miejskie nr 2 w Tomaszowie Maz.)

- Polskie Towarzystwo Historyczne, 0000100740

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, 0000083356 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Maz.)

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Trzcina", 0000372752

- Stowarzyszenie "Mój Tomaszów", 0000173829

- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Mieć Szansę" w Lubochni, 0000269598

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, 0000287668

- Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, 0000246090

- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne, 0000219583

- Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 0000301404

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz., 0000214510

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Maz., 0000070110

- Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, 0000279928 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Maz., Inowłodzu lub Lubochni)

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, 0000283814 (cel szczegółowy: Komenda Hufca w Tomaszowie Maz. lub Inowłódz/Hufiec Doliny Pilicy)

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 0000116212

- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, 0000141267 (cel szczegółowy: Koło nr 1 w Tomaszowie Maz.)

Lista sporządzona w oparciu o wykaz opublikowany przez Narodowy Instytut Wolności. Pełny, zawierający 8768 podmioty (wg stanu na 14.01.), dostępny jest na www.niw.gov.pl.

***

Mirosława Braszak U 65-letniej Mirosławy Braszak wykryto raka gruczołowego płuca z przerzutami do węzłów chłonnych i kości. Do procesu jej zdrowienia może przyczynić się kosztowna innowacyjna terapia wspomagana. KRS: 0000396361, cel szczegółowy: 0097238 Mirosława

***

Kacper Bryks Kacper Bryks urodził się z zespołem niedorozwoju lewego serca HLHS KRS 0000266644, z dopiskiem : ZC 8103 Kacper Bryks

***

Zuzanna Dąbrowska ZUZANNA DĄBROWSKA z gminy Rzeczyca urodziła się z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia oraz wyrostka zębodołowego. Wymaga kosztownej opieki wielospecjalistycznej: chirurgicznej, ortodontycznej, logopedyczno-foniatrycznej. KRS: 0000037904, cel szczegółowy : 33330 Dąbrowska Zuzanna

***

Oluś Goska 5-letni Oluś Goska urodził się jako wcześniak z licznymi wadami rozwojowymi. Jest pod opieką kilku specjalistycznych ośrodków w całej Polsce. Korzysta z intensywnej rehabilitacji i uczestniczy w wielu dodatkowych zajęciach. Czekają go też dalsze operacje wspomagające rozwój. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 36849 Goska Aleksander

***

Sebastian Gradowski 19-letni Sebastian Gradowski urodził się z przepukliną oponowo-mózgową i wodogłowiem. Do codziennego funkcjonowania potrzebuje całodobowej opieki rodziców. Ci - wsparcia m.in. w refundacji leków, zakupie zabawek edukacyjnych i dofinansowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych. KRS: 0000186434, cel szczegółowy: 699/G Sebastian Gradowski

***

Mieszko Kabziński Mieszko Kabziński to pogodny, zwykle roześmiany, ale i bardzo wrażliwy chłopiec funkcjonujący za "murem" autyzmu. Specjalistyczna rehabilitacja przekracza możliwości finansowe jego rodziców. KRS: 0000135921, cel szczegółowy: Mieszko Kabziński 7317

***

Julka Kaczuba 11-letnia Julka Kaczuba z Ujazdu od urodzenia cierpi na wodogłowie pokrwotoczne, porażenie czterokończynowe i padaczkę lekooporną. Nie siedzi, nie chodzi, wymaga specjalistycznego leczenia i częstej rehabilitacji. KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Julia Kaczuba 570/K

***

Karolina Karalus 42-letnia Karolina Karalus uległa poważnemu wypadkowi, ratując swoją roczną córeczkę. Szansą na rekonstrukcję po wieloodłamowym zmiażdżeniu kości jest kosztowna operacja. KRS: 0000396361, cel szczegółowy: 0099416 Karolina

***

Krzyś Kusideł Krzyś Kusideł z Popielaw (gm. Rokiciny) urodził się w marcu 2012 r. Przedwczesny i ciężki poród spowodował u niego mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne, zespół Westa - padaczkę lekooporną, korowe uszkodzenie wzroku oraz małogłowie. Wymaga ciągłej opieki, wielu badań, wizyt u specjalistów oraz systematycznej rehabilitacji. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Krzysztof Kusideł K/90

***

Kamilka Łopat 9-letnia Kamila Łopat urodziła się jako skrajny wcześniak. Ma zdiagnozowane liczne schorzenia i dysfunkcje, nie może samodzielnie chodzić. Wymaga ciągłej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 36556 Łopat Kamila

***

Gabrysia Małyszek 10-letnia Gabrysia Małyszek z Bieliny (gm. Ujazd) urodziła się jako wcześniak. Stwierdzono u niej zamartwicę, zespół zaburzeń oddychania, przetrwały przewód tętniczy, a krwotok z płuc spowodował krwawienie śródczaszkowe. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porażenie czterokończynowe spastyczne i padaczkę. Wymaga ciągłej rehabilitacji. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Gabriela Małyszek M/121

***

Krzysztof Miko Krzysztof Miko jest pilotem 7. dywizjonu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W nocy z 24 na 25 marca 2018 r. został ciężko pobity we Wrocławiu. Walczy o powrót do pełnej sprawności i latania. KRS: 0000182179, cel szczegółowy: "dla por. pil. Krzysztofa Miko"

***

Piotrek Pazdur 15-letni Piotrek Pazdur od urodzenia choruje na postępującą dystrofię mięśniową Beckera. Ma też stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym ze znacznym deficytem rozwoju mowy. Wymaga stałej rehabilitacji ruchowej oraz terapii m.in. logopedycznej i psychologicznej. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 28402 Pazdur Piotr

***

Jaś Pietrzyk 2-letni Jaś Pietrzyk urodził się z rzadką wadą wrodzoną w postaci zrośniętych przewodów słuchowych i niewykształconych małżowin usznych. Szansą na odzyskanie słuchu jest dla niego kosztowna operacja w USA. KRS: 0000382243, cel szczegółowy: "2393 pomoc dla Jasia Pietrzyka"

***

Julita Plich U 16-letniej Julity Plich przed kilku laty wykryto medulloblastomę - guza tylnego dołu czaszki. Mimo niemal natychmiastowego usunięcia wystąpił u niej niedowład 4-kończynowy oraz lewostronne porażenie nerwu twarzowego i zaburzenia mowy. Chemio- i radioterapia wyniszczyły jej kości. Wymaga dalszego leczenia i rehabilitacji. KRS: 0000039541, cel szczegółowy: "176. dla Julity Plich"

***

Sara Proc U 5-letniej Sary Proc wkrótce po 4. urodzinach wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną, przeszła też ciężki wstrząs septyczny. Czeka ją długie leczenie i rehabilitacja. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 38178 Proc Sara

***

Zosia Rumińska Zosia Rumińska z Sangrodza ma 7 lat. Wraz z siostrą Hanią urodziła się w 31. tygodniu ciąży. Rozpoznano u niej mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego kurczowego oraz małogłowie. Stwierdzono też zaburzenie widzenia obuocznego oraz zeza. Wymaga intensywnych turnusów rehabilitacyjnych, specjalistycznego sprzętu i suplementów diety. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 25283 Rumińska Zofia

***

Patryk Stankowski 13-letni Patryk Stankowski z Glinnika zmaga się z autyzmem, insulinoopornością i problemami z wątrobą, nietolerancją laktozy, łuszczycą, bezdechem sennym. Ma zmiany w mózgu, widzi tylko na jedno oko. Jest na specjalistycznej diecie, wymaga dalszej rehabilitacji i leczenia. KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #981 Patryk Stankowski

***

Mikołaj Szymanek 9-letni Mikołaj Szymanek z Ujazdu jest wcześniakiem. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Rodzice gromadzą środki na dalsze leczenie i rehabilitację. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Szymanek Mikołaj SZ/36

***

Kinga Urbaszek 12-letnia Kinga Urbaszek od kilku lat walczy z bąblowicą wątroby i jej następstwami w postaci zaburzeń psycho-ruchowych. Wymaga rehabilitacji i utrzymywania specjalistycznej diety. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Kinga Urbaszek U/13

***

Maja Żaczek 12-letnia Maja Żaczek ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce z atetozą, która objawia się mimowolnymi odruchami utrudniającymi normalne funkcjonowanie oraz rozwój mowy i poruszanie się. Wymaga intensywnej rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 14751 Żaczek Maja Tomaszów Maz.

***

Maksymilian Żeleźny U 10-letniego Maksymiliana Żeleźnego w styczniu 2020 r. wykryto nowotwór złośliwy kości udowej. Po wstępnej chemioterapii, resekcji guza i założeniu endoprotezy czeka go dalsze leczenie i intensywna rehabilitacja. KRS: 0000079660, cel szczegółowy: Maksymilian Żeleźny
Pin It
Dodaj komentarz
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty