1% dla naszych

wyszarzenie

Czytała(e)ś wstęp naszego artykułu ? Spodobał Ci się ?
Kliknij aby wykupić Pełny dostęp

Jak co roku, zachęcamy do wsparcia 1% podatku wybranej, działającej lokalnie organizacji pożytku publicznego. Poniżej ich lista w porządku alfabetycznym wraz z numerem KRS i ewentualnymi informacjami dodatkowymi, jakie należy podać w formularzu PIT, jeśli chcemy, by pieniądze trafiły do jej lokalnego oddziału.

Prezentujemy również osoby indywidualne, którym Wasz 1% może pomóc w walce o poprawę zdrowia i sprawności.

Do uzyskania odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. uprawnione są:

- Amicus Canis - Fundacja na rzecz Zwierząt Skrzywdzonych, 0000447575 (cel szczegółowy: "dla psów ze schroniska w TM")

- "Ex Litteris Libertas", 0000305252

- Fundacja Dwa Skrzydła, 0000443380

- Fundacja Educator im. ks. Stanisława Grada, 0000449025

- Fundacja "Miasto Kotów", 0000463278

- Fundacja "N.S.J.-Rodzina", 0000323481

- "Fundacja Nu-Med", 0000662419

- Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Lider", 0000216062

- Koło Tomaszowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 0000845669

- Liga Morska i Rzeczna, 0000117542 (cel szczegółowy: Oddział Tomaszów Maz.)

- Liga Obrony Kraju, 0000086818 (cel szczegółowy: BŁZW - Koło Tomaszów Maz.)

- Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 0000236933

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni, 0000128554

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie, 0000225719
- Polski Czerwony Krzyż, 0000225587

- Polski Związek Filatelistów, 0000201405 (cel szczegółowy: Okręg Łódzki)

- Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 0000051170 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Maz.)

- Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, 0000087884 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Maz.)

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, 0000159203 (cel szczegółowy: Oddział Miejsko-Powiatowy w Tomaszowie Maz. lub Koło Miejskie nr 2 w Tomaszowie Maz.)

- Polskie Towarzystwo Historyczne, 0000100740

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, 0000083356 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Maz.)

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Trzcina", 0000372752

- Stowarzyszenie "Mój Tomaszów", 0000173829

- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Mieć Szansę" w Lubochni, 0000269598

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, 0000287668

- Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, 0000246090

- Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne, 0000219583

- Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 0000301404

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz., 0000214510

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Maz., 0000070110

- Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, 0000279928 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Maz., Inowłodzu lub Lubochni)

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, 0000283814 (cel szczegółowy: Komenda Hufca w Tomaszowie Maz. lub Inowłódz/Hufiec Doliny Pilicy)

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 0000116212

- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, 0000141267 (cel szczegółowy: Koło nr 1 w Tomaszowie Maz.)

Lista sporządzona w oparciu o wykaz opublikowany przez Narodowy Instytut Wolności. Pełny, zawierający 8768 podmioty (wg stanu na 14.01.), dostępny jest na www.niw.gov.pl.

***

Mirosława Braszak U 65-letniej Mirosławy Braszak wykryto raka gruczołowego płuca z przerzutami do węzłów chłonnych i kości. Do procesu jej zdrowienia może przyczynić się kosztowna innowacyjna terapia wspomagana. KRS: 0000396361, cel szczegółowy: 0097238 Mirosława

***

Kacper Bryks Kacper Bryks urodził się z zespołem niedorozwoju lewego serca HLHS KRS 0000266644, z dopiskiem : ZC 8103 Kacper Bryks

***

Zuzanna Dąbrowska ZUZANNA DĄBROWSKA z gminy Rzeczyca urodziła się z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia oraz wyrostka zębodołowego. Wymaga kosztownej opieki wielospecjalistycznej: chirurgicznej, ortodontycznej, logopedyczno-foniatrycznej. KRS: 0000037904, cel szczegółowy : 33330 Dąbrowska Zuzanna

***

Oluś Goska 5-letni Oluś Goska urodził się jako wcześniak z licznymi wadami rozwojowymi. Jest pod opieką kilku specjalistycznych ośrodków w całej Polsce. Korzysta z intensywnej rehabilitacji i uczestniczy w wielu dodatkowych zajęciach. Czekają go też dalsze operacje wspomagające rozwój. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 36849 Goska Aleksander

***

Sebastian Gradowski 19-letni Sebastian Gradowski urodził się z przepukliną oponowo-mózgową i wodogłowiem. Do codziennego funkcjonowania potrzebuje całodobowej opieki rodziców. Ci - wsparcia m.in. w refundacji leków, zakupie zabawek edukacyjnych i dofinansowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych. KRS: 0000186434, cel szczegółowy: 699/G Sebastian Gradowski

***

Mieszko Kabziński Mieszko Kabziński to pogodny, zwykle roześmiany, ale i bardzo wrażliwy chłopiec funkcjonujący za "murem" autyzmu. Specjalistyczna rehabilitacja przekracza możliwości finansowe jego rodziców. KRS: 0000135921, cel szczegółowy: Mieszko Kabziński 7317

***

Julka Kaczuba 11-letnia Julka Kaczuba z Ujazdu od urodzenia cierpi na wodogłowie pokrwotoczne, porażenie czterokończynowe i padaczkę lekooporną. Nie siedzi, nie chodzi, wymaga specjalistycznego leczenia i częstej rehabilitacji. KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Julia Kaczuba 570/K

***

Karolina Karalus 42-letnia Karolina Karalus uległa poważnemu wypadkowi, ratując swoją roczną córeczkę. Szansą na rekonstrukcję po wieloodłamowym zmiażdżeniu kości jest kosztowna operacja. KRS: 0000396361, cel szczegółowy: 0099416 Karolina

***

Krzyś Kusideł Krzyś Kusideł z Popielaw (gm. Rokiciny) urodził się w marcu 2012 r. Przedwczesny i ciężki poród spowodował u niego mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne, zespół Westa - padaczkę lekooporną, korowe uszkodzenie wzroku oraz małogłowie. Wymaga ciągłej opieki, wielu badań, wizyt u specjalistów oraz systematycznej rehabilitacji. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Krzysztof Kusideł K/90

***

Kamilka Łopat 9-letnia Kamila Łopat urodziła się jako skrajny wcześniak. Ma zdiagnozowane liczne schorzenia i dysfunkcje, nie może samodzielnie chodzić. Wymaga ciągłej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 36556 Łopat Kamila

***

Gabrysia Małyszek 10-letnia Gabrysia Małyszek z Bieliny (gm. Ujazd) urodziła się jako wcześniak. Stwierdzono u niej zamartwicę, zespół zaburzeń oddychania, przetrwały przewód tętniczy, a krwotok z płuc spowodował krwawienie śródczaszkowe. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, porażenie czterokończynowe spastyczne i padaczkę. Wymaga ciągłej rehabilitacji. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Gabriela Małyszek M/121

***

Krzysztof Miko Krzysztof Miko jest pilotem 7. dywizjonu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W nocy z 24 na 25 marca 2018 r. został ciężko pobity we Wrocławiu. Walczy o powrót do pełnej sprawności i latania. KRS: 0000182179, cel szczegółowy: "dla por. pil. Krzysztofa Miko"

***

Piotrek Pazdur 15-letni Piotrek Pazdur od urodzenia choruje na postępującą dystrofię mięśniową Beckera. Ma też stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym ze znacznym deficytem rozwoju mowy. Wymaga stałej rehabilitacji ruchowej oraz terapii m.in. logopedycznej i psychologicznej. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 28402 Pazdur Piotr

***

Jaś Pietrzyk 2-letni Jaś Pietrzyk urodził się z rzadką wadą wrodzoną w postaci zrośniętych przewodów słuchowych i niewykształconych małżowin usznych. Szansą na odzyskanie słuchu jest dla niego kosztowna operacja w USA. KRS: 0000382243, cel szczegółowy: "2393 pomoc dla Jasia Pietrzyka"

***

Julita Plich U 16-letniej Julity Plich przed kilku laty wykryto medulloblastomę - guza tylnego dołu czaszki. Mimo niemal natychmiastowego usunięcia wystąpił u niej niedowład 4-kończynowy oraz lewostronne porażenie nerwu twarzowego i zaburzenia mowy. Chemio- i radioterapia wyniszczyły jej kości. Wymaga dalszego leczenia i rehabilitacji. KRS: 0000039541, cel szczegółowy: "176. dla Julity Plich"

***

Sara Proc U 5-letniej Sary Proc wkrótce po 4. urodzinach wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną, przeszła też ciężki wstrząs septyczny. Czeka ją długie leczenie i rehabilitacja. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 38178 Proc Sara

***

Zosia Rumińska Zosia Rumińska z Sangrodza ma 7 lat. Wraz z siostrą Hanią urodziła się w 31. tygodniu ciąży. Rozpoznano u niej mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego kurczowego oraz małogłowie. Stwierdzono też zaburzenie widzenia obuocznego oraz zeza. Wymaga intensywnych turnusów rehabilitacyjnych, specjalistycznego sprzętu i suplementów diety. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 25283 Rumińska Zofia

***

Patryk Stankowski 13-letni Patryk Stankowski z Glinnika zmaga się z autyzmem, insulinoopornością i problemami z wątrobą, nietolerancją laktozy, łuszczycą, bezdechem sennym. Ma zmiany w mózgu, widzi tylko na jedno oko. Jest na specjalistycznej diecie, wymaga dalszej rehabilitacji i leczenia. KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #981 Patryk Stankowski

***

Mikołaj Szymanek 9-letni Mikołaj Szymanek z Ujazdu jest wcześniakiem. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Rodzice gromadzą środki na dalsze leczenie i rehabilitację. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Szymanek Mikołaj SZ/36

***

Kinga Urbaszek 12-letnia Kinga Urbaszek od kilku lat walczy z bąblowicą wątroby i jej następstwami w postaci zaburzeń psycho-ruchowych. Wymaga rehabilitacji i utrzymywania specjalistycznej diety. KRS: 0000308316, cel szczegółowy: Kinga Urbaszek U/13

***

Maja Żaczek 12-letnia Maja Żaczek ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce z atetozą, która objawia się mimowolnymi odruchami utrudniającymi normalne funkcjonowanie oraz rozwój mowy i poruszanie się. Wymaga intensywnej rehabilitacji oraz sprzętu ortopedycznego. KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 14751 Żaczek Maja Tomaszów Maz.

***

Maksymilian Żeleźny U 10-letniego Maksymiliana Żeleźnego w styczniu 2020 r. wykryto nowotwór złośliwy kości udowej. Po wstępnej chemioterapii, resekcji guza i założeniu endoprotezy czeka go dalsze leczenie i intensywna rehabilitacja. KRS: 0000079660, cel szczegółowy: Maksymilian Żeleźny
Pin It

Pogoda

Stan jakości powietrza według Airly
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Giełda

Waluty